Content Marketing

Content Marketing: To content marketing είναι μία στρατηγική προσέγγιση, που βασίζεται στην τέχνη της επικοινωνίας και στόχο έχει την έμμεση λήψη του μηνύματος που επιθυμεί να περάσει ο διαφημιζόμενος στον κα­τα­να­λωτή.

Τα τελευταία χρόνια το content marketing (περιεχόμενο) έχει διεισδύσει στο χώρο της online διαφήμισης και όχι μόνο, αντικαθιστώντας πολλές φορές τον κλασικό τρόπο της display διαφήμισης με θεαματικά αποτελέσματα για τους δια­φη­μι­ζόμενους.

Το C.M. είναι μία διαφημιστική πρόταση που ενσωματώνεται καλύτερα στη συνολική στρατηγική διαφήμισης και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνιακής πολιτικής όλων των διαφημιζομένων.

Στη G POiNT ADV διαθέτουμε την εμπειρία, όχι μόνο να διανέμουμε αποτελεσματικά σε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων μέσων αλλά και να παρέχουμε το πρωτογενές περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του διαφημιζομένου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες στο χώρο της online διαφήμισης, αναμένεται ραγδαία αύξηση της στρατη­γι­κής που στηρίζεται στο περιεχόμενο.

Η G POiNT ADV έχει την εμπειρία και τις κατάλληλες υποδομές να παρέχει τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις και στο κομμάτι του C.M.